MĚDĚNECKÉ HORALOVY STRÁNKY
Scan10163.JPG
OO MARZEBILE

Po 30ti letech se do Krušnohoří vrátila Marzebila. V rámci soutěže o symbol Krušných hor, který v roce 2012 vyhlásila Destinační agentura Krušné hory v Ústeckém kraji jednoznačně vyhrála právě ona. Pokud půjde vše podle plánu, v roce 2014 vznikne scénář filmu.

Ale dejme nyní již slovo hledačům Marcebily, kteří vypozorovali, že: Marcebila je rozervaná žena okolo třiceti let, která žije povětšinou o samotě, protože je ovlivněna svoji kletbou. Svůj hlavní životní boj tak svádí se samotou a anonymitou, uzavřeností lidí a strachem z neznáma. V létě, když panuje v Krušnohoří relativně nejlepší počasí se pohybuje Marcebila hlavně venku v krajině, poblíž silnic, domů, ale také v hlubokých lesích a v rašeliništích. Ráda se toulá těmito krásnými horami a zároveň vyhledává kontakt s lidmi. Chybí jí vřelé lidské slovo a běžné popovídání si o životních radostech a starostech. Často je tak možno ji potkat u cest, na kraji obce jak se kouká na lidi a ptá se jich na cestu, na to jak se mají, jaké bude počasí a co je nového. Marcebila kvůli své samotě se cítí vnitřně prázdná a potřebuje nutně zaplnit příběhy, které by rozechvěly její srdce a duši. Když ji potkají lidé a popovídají si s ní, sdílí s ní své zážitky, je šťastná a spokojená. Musí to ale být místní příběhy o zdejších lidech. Převyprávěním televizních románků ji nedojmete. Stejně tak se jí nebude líbit, když jí zopakujete příběh, který jste již někomu v Krušnohoří vyprávěli. Pokud ale kolemjdoucí Marcebilu odbyde nebo se jí nepodaří zastavit žádné auto, stává se, že pěšího či cyklistu zavede na scestí pomocí větru, děště a mlhy. Autům může přivodit nehody či nebezpečné situace. Zničehonic se objeví tak hustá mlha, že auta sotva vidí na cestu a jedou krokem. Tím se jim Marcebila mstí. Sama je ale z této reakce nešťastná, protože tuto kletbu získala nedobrovolně. Protože má Marcebila nadpřirozené schopnosti, projevuje se to i na počasí.

Tím, že v Krušných horách od 40. let 20. století výrazně ubylo obyvatel, potkává místní obyvatele čím dál méně. To samotné ji frustruje a nepomáhá v jejím stavu. Stejně tak jí netěší, co vše lidé provedli jejímu lesu na hřebeni Krušných hor.
Na podzim, když si v horách ochlazuje, schovává se stále častěji Marcebila v podzemí, kde má svůj domov. Protože jsou Krušné hory provrtané důlními díly v celé jejich délce, umí se nepozorovaně pohybovat od západu až na východ. Díky tomu, že může využívat prostor, které vydobili horníci, jsou právě oni těmi, které má Marcebila obzvláště ráda a horníci jsou také jediní, kteří mohou odejmout její kletbu. Na podzim a v zimě tak Marcebila v tmě a osamění štol sama sobě přeříkává příběhy, které přes léto slyšela. Někdy si je i zaznamenává. Pokud se jí ale příběhů začne nedostávat, projevuje se její samota tím, že se z podzemí začne vylévat mlha. A jak víme, na podzim začíná mlh rychle přibývat. Ze začátku v září či říjnu ještě slunce vysuší mlhy, protože v pozdním slunci se ještě Marcebila vyhřívá na loukách a kamenech. Později již ale slunce přestane hřát a celý kraj pod horami ja uzamčen v mlze, která postupně začíná být kontaminována špínou z dopravy a těžby. Mlha se začne přelévat i přes hřeben hor a saští Krušnohorci začínají mluvit o Böhmische Nebel o mlze z Čech, která se valí do Saska. Většině obyvatel je mlha nepříjemná a nemají ji rádi. Jediní, kteří umí ocenit krásu a monumentalitu mlhy jsou nepočetní horalové, kteří žijí na hřebeni hor přímo nad mlhou. Pro něj je mlha divukrásná, záludná a někdy i zrádná. Jen tito obyvatelé umí ocenit a pochopit trápení Marcebily, která tuto mlhu ze svého stesku vytváří. Když náhodou slunce v zimě vyjde nad krajinu a mlha se rozpustí, je možné, že Marcebila má návštěvu ve svých štolách. Každoročně se ale uprostřed zimy počasí uklidní a blankytné nebe a bezvětří zachvátí planiny pokryté sněhem. Kdo je ale tím uklidňujícím horníkem nikdo neví. Ví se ale, že v zimě se občas ztrácí zvěř, domácí zvířata, zásoby z lednic – Marcebila potřebuje jíst a obživu má v podzemí prachbídnou.
Na jaře zase postupě Marcebila vychází ven a sleduje, jak krajina oživá pod paprsky slunce. Začíná se další rok, který probíhá stejně jako všechny ostatní. Místní neví, kdo je ten, kdo může Marcebilu odčarovat, kdo ji uklidňuje.
Montanregion-UNESCO

Krušné hory usilují o zápis na seznam UNESCO. Česká i saská strana dohromady připravily nominace a v roce 2015 bychom měli vědět, jak to dopadlo. Doufáme, že tento klip tomu pomůže.Tvůrci.

K projektu / Zum Project / About Project

Vývoj Krušnohoří byl od 12. století rozhodujícím způsobem určován hornickou činností, která byla příčinou vzniku jedinečné kulturní krajiny na obou stranách česko-německé hranice.Četné dodnes zachovalé technické památky a originální pozůstatky hornické a hutnické činnosti poskytují svědectví o společné více než 800 leté historii Krušných hor.
Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge byla zařazena na národní indikativní seznam statků usilujících o zápis na Seznam světového dědictví jako sériový přeshraniční statek dne 25. 9. 2012.

Kulturní krajinu Krušnohoří/ Erzgebirge reprezentuje 14 hornických oblastí. Na české straně je nominováno 6 oblastí: Hornická kulturní krajina Krupka, Hornická kulturní krajina Jáchymov, Hornická kulturní krajina Abertamy – Boží Dar- Horní Blatná, vrch Mědník, vápenka s lomem v Háji u Loučné pod Klínovcem a objekt národní kulturní památky Rudá věž smrti ve Vykmanově. Na saské straně je nominováno 8 oblastí zahrnujících 500 objektů z hornické oblasti Altenberg, Freiberg, Marienberg, Annaberg, Schneeberg, Schwarzenberg
a oblasti uranové a uhelné těžby.
Nový příspěvek - obrázek

Nový příspěvek - obrázek

Benátčan
 

Benátčan

I když Měděnec se svými 910 metry nepatří mezi nejvyšší krušnohorské vrchy, krásný výhled odtud jistě potěší každého poutníka. Do velké dálky lze třeba spatřit na jihu a jihovýchodě vesnice i města až k Doupovským horám a veliký kus okolní krajiny v dalších stranách. Tenhle nádherný výhled však obyčejné smrtelníky před pěti sty lety k Měděnci nepřilákal. Byla to měď, jak můžeme z jeho názvu tušit, a dodnes je také celý vrch rozrytý opuštěnými štolami, které zde zůstaly jako památka po dávném dobývání tohoto kovu.

Horník Hanes byl snad první, kdo se pod Měděnec tenkrát přistěhoval a postavil si tu obydlí. Byla to však spíše narychlo sbitá chatrč než nějaká bytelná chalupa. Při dešti pod její došky zatékalo, vítr se proháněl ve skulinách dřevěných stěn, a ještěže dříví bylo v okolním lese dost a dost, aby se uvnitř mohlo stále topit.

Přesto si Hanes nestěžoval ani na svou dřinu, ani na chudobu, která jej provázela. Doufal totiž, že se mu brzy podaří najít bohaté ložisko mědi, a proto také rubal ve štole docela sám, nejspíš v obavě, aby se snad nemusel o nález s někým dělit. Leč očekávané štěstí pořád ne a ne přijít, a tak jediné živobytí poskytovaly rodině dvě kozy, které malá Terezka vyháněla denně na svah Měděnce, aby se tady napásly.

Tou dobou už také počet obydlí pod Měděncem rostl a začalo zde vznikat celé hornické městečko. Se závistí pak poslouchal Hanes vyprávění jiných kovkopů, kteří už měď na svém dílci nalezli a pomalu bohatli. A jak sem přicházelo stále víc nových lidí, začalo se také hovořit o Benátčanech, kteří prý jediným pohledem svých uhrančivých očí dokázali nejen přesné určit místo, kde bylo možné drahý kov najít, ale také ho nějakým tajemným způsobem oddělit od hlušiny. Nakonec to došlo tak daleko, že si všichni začali stýskat, jak je každý Němec na obě oči slepý, zatímco Benátčané opravdu vidí.

Tyhle historky nemohl zatrpklý Hanes po čase ani vystát, zvláště když při své životní smůle ztratil i svou ženu, která se jednoho rána nevzbudila. Možná by si v té chvíli sám dokonce sáhl na život nebýt Terezky. Ta jediná mu dokázala přece jen alespoň na chvíli zahnat chmury z čela, když se večer co večer vracel skleslý ze šachty domů, ta jediná se postarala o skromnou krmi, o úklid v chaloupce i o to, aby se obě kozičky dosyta napásly. Přitom byla samý úsměv, celé dny si prozpěvovala, takže pro Hanese se stávala tím pravým pokladem, jako by mu nahrazovala bohaté naleziště v nitru Měděnec.

Stalo se ovšem jednou, když se obě kozy popásaly na kopci a Terezka si zrovna natrhala svazeček kopretin, aby je doma dala do starého džbánku s uraženým uchem, že kde se vzal, tu se vzal stál vedle ní jakýsi snědý cizinec v černém plášti a špičatém klobouku.

Děvčátko se ho nepolekalo, a sotva se ten vousáč na ně usmál, začalo mu vyprávět o svých starostech s kozami na pastvě, o smutku doma bez maminky i o tatínkově zbytečné dřině v šachtě a chudobě. Až nakonec podalo tomu neznámému člověku svou kytičku kopretin se slovy: "Ale zase tak chudí nejsme, abys věděl. A poněvadž se mi líbíš, dám ti tohle bohatství." "Máš opravdu zlaté srdíčko, Terezko," pohladil cizinec dívenku po vlasech. Pak si od ní kytičku kopretin s poděkováním vzal a řekl: "Také ti něco dám, ale bude to hlavně pro tvého tatínka; pojď jenom kousek se mnou." Poté zavedl Terezku po svahu k hustému maliní a svým tesákem, který měl u pasu, vyryl na zemi kolem sebe veliký kruh.

"Tady ať tvůj tatík kope. Řekni mu, že jedině na tomto místě může skončit jeho smůla," prohlásil nakonec. Terezka celá udivená zírala na označené místo a chtěla se ještě něco zeptat, jenže ten neznámý člověk byl už tentam. A celá mrzutá, že se s ní ani nerozloučil, když si tak pěkně povídali, hnala raději kozy z pastvy domů, zvědavá, co její příhodě řekne otec, až se večer vrátí ze šachty.

A hle, jakmile tatínkovi o svém setkání všechno podrobně vypověděla, Hanes ani neokusil brambory na loupačku, ani se nenapil kozího mléka, ale popadl svůj krumpáč a překvapeně vykřikl: "Vždyť to byl jistě nějaký ten Benátčan, Terezko! Honem si musím k tomu maliní ještě teď pospíšit. Snad nám alespoň tohle místo přinese štěstí!"

To víte, že přineslo. Neboť právě tady otevřel Hanes nejbohatší sloj na celém Měděnci a brzy mohl žít se svou dcerkou bez starostí o živobytí v docela novém domku, který si v městečku postavil.

Až do konce života potom oba s vděčností na neznámého Benátčana vzpomínali. Ale i když Terezka stále ještě dlouhá léta chodila s kozičkami na Měděnec, aby se tu popásly, nikdy už jejich dobrodince nespatřila

24.01.2008 17:55:05
ivancader
mahjong-shot.jpg
Stará dobrá čínská hra
logo%20tech_muzeum.jpg
stránky Podkrušnohorského technického muzea na dole Julius III.
ssh.gif
stránky Spolku severočeských havířů

 

web kamera.jpg
Web kamera Měděnec nádraží náhled na aktuální počasí
559483_3038527972298_1535974596_32048335_325707509_n.jpg
O štole Země zaslíbená
PB.gif
Stránky o   počasí
logo.jpg.JPG
Stráky věnované Kušným Horám
100_1188.jpg
Stránky restaurace Mědník
P6160003.JPG
 Nové stránky věnované ubytování na Chalupě Mědník
Znak.bmp
Obec Měděnec a její stránky
Infocentrum Měd

Infocentrum Měd

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (5112 | 33%)
Ne (5150 | 33%)
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one